General akademik SANU Prof. dr Gavro Perazić: "Mora biti da takav dokument negde postoji" (via zokster something)

General akademik SANU Prof. dr Gavro Perazić: "Mora biti da takav dokument negde postoji" Ludilo bez granica Bio sam svedok kad je general akademik SANU Prof. dr Gavro Perazić u vreme napada JNA na Dubrovnik,  molio jednog istorišara amatera, koji se inače proslavio, kroz Politikine "Odjeke i reagovanja",  otkrićem da Baranja nikad nije bila u sastavu Hrvatske, da ako može, iskopa bilo kakav dokument da je Dubrovnik, bilo kad kroz istoriju, bio srps … Read More

via zokster something

This entry was posted in Politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s