ČIJE JE NASLEĐE SRPSKE SOCIJALDEMOKRATIJE?

Dimitrije_tucovic

Takođe, treba produbiti ovo pitanje: Šta danas uopšte može biti nasleđe srpske socijaldemokratije i ko na post-jugoslovenskim prostorima može da se poziva na to nasleđe? Oni koji se samopoimaju kao baštinici (barem dela) te tradicije, a dovođenje u pitanje političko-ekonomskih praksi zapadnih centara moći doživljavaju kao dokaz nedovoljne civilizovanosti balkanskih naroda? Ili oni koji alternativu evroatlantskim integracijama vide u okretanju ka autoritarnom ruskom ili kineskom kapitalizmu? Sigurno ni jedni ni drugi. (More …)

via ČIJE JE NASLEĐE SRPSKE SOCIJALDEMOKRATIJE?.

This entry was posted in Politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s