Princip je isti, sve su ostalo nijanse (65)

Vi ne pičate, Branislav Jelić, direktor E-novina zglajznuo! Pa ko će sada da nas tera u 5 i više p… materina?

Impressum

DIREKTOR:

Petar Luković

ZAMENIK DIREKTORA:

Marko Matić

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Petar Luković

ZAMENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA:

Tomislav Marković

POMOĆNIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA:

Marko Matić

REDAKCIJA:

Bojan Tončić, Sandra Dančetović, Milan Živanović, Goran Necin, Mirnes Sokolović, Milan Marinković

STALNI SARADNICI:

Dragoljub Stanković, Svjetlana Rašić, Ljiljana Jokić Kaspar, Slobodanka Boba Đuderija, Jagoda Kljaić, Medina Džanbegović-Mohamed, Faruk Šehić, Haris Imamović, Ljubomir Živkov, Andrej Nikolaidis, Siniša Civrić, Darko Kovač, Filip David, Mirko Kovač, Čedomir Petrović, Nerzuk Ćurak, Petar Atanacković, Vladimir Arsenić, Ahmed Burić, Vuk Dedić, Emir Imamović, Pavle Pavlović, Zoran Teofilović, Dimitar Anakiev, Enver Kazaz, Samir Šestan, Marijan Vogrinec

Source: Princip je isti, sve su ostalo nijanse (65)

This entry was posted in Politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s