Monthly Archives: July 2017

Srbija na putu u EU

Source: Srbija na putu u EU

Posted in Politics | Leave a comment

Rave kad je bio mali

  Source: Rave kad je bio mali

Posted in Politics | Leave a comment

Vučić nad Beogradom

Source: Vučić nad Beogradom

Posted in Politics | Leave a comment

Da li zastrašivanjem novinara Emir Kusturica pere svoju biografiju?

Dok se u Srbiji od javnosti uglavnom skriva skandalozna presuda po tužbi koju je Emir Kusturica podneo protiv nezavisnih novinara Zorana Janića i Miroslava Bojčića, mediji u inostranstvu uveliko se bave ovom temom sa jasnim pitanjem o vezama između poznatog … Continue reading

Posted in Politics | 1 Comment

Od konc logora u Bosni do radnih logora u Srbiji

  Svi oni koji prećutkuju da je Srbija postgenocidna država, koja je oglašena krivom kao prva država na svetu koja nije sprečila genocid (u Bosni i Hercegovini), rade u korist ovih koji su sada na vlasti. A na vlasti su … Continue reading

Posted in Politics | Leave a comment

U radiše svega biše, u štediše još i više, u kradiše – ponajviše!

Source: U radiše svega biše, u štediše još i više, u kradiše – ponajviše!

Posted in Politics | Leave a comment

Najdeblji toaletni papir na Balkanu

Source: Najdeblji toaletni papir na Balkanu

Posted in Politics | Leave a comment